دنیای ترجمه شعر

Savior >-> Satura

نویسنده در مهر.۳۰, ۱۳۹۲, در دسته Satura, Satura

Savior

Failed once again
یک بار دیگه شکست خوردم
I’ve ruined everything one more fucking time
لعنتی، یک بار دیگه همه چی رو خراب کردم
(time’s) passing by , so fast and I can’t even say goodbye
زمان با سرعت زیادی در حال گذشتن هست که حتی نمیتونم بگم خداحافظ
there’s no turning back , I’ve reached the end of the line
هیچ راه بازگشتی وجود نداره، به پایان خط رسیدم
I have made my choice , the end is mine
تصمیمم رو گرفتم، پایان متعلق به منه

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Where the fuck are You?
کدوم گوری هستی؟
Where the fuck are You?
کدوم گوری هستی؟

Pain never ends , it’s like I’m lying on the knives
این درد هیچوقت به پایان نمیرسه، درست مثل اینه که رو نوک چاقو خوابیده باشم
(knives) in my back , all of my life I’ve been fed with lies
که در پشتم فرو رفت، در تمام طول عمرم این دروغ ها رو شنیدم
I believed there is a fucking paradise
اعتقاد داشتم که یک بهشت لعنتی وجود داره
but my life has always been a fucking cold night
اما این زندگی لعنتی من همیشه مثل یک شب تاریک بوده

You were the biggest lie of my life
تو بزرگترین دروغ زندگیم بودی
You told me you’d come and save me from this misery
گفتی که میای و من رو از این بدبختی نجات میدی
but you never came
اما هیچوقت نیومدی
you never came
هیچوقت نیومدی

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Come take this life from me
بیا این زندگی رو از من بگیر
Come take this life from me
بیا این زندگی رو از من بگیر

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

دیدگاه بگذارید :, , بیشتر...

Xerxes >-> Arsames

نویسنده در مهر.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Xerxes

Xerxes comes again to kill persian’s pain
خشایارشاه برای از بین بردن درد و رنج مردم پارس دوباره برخواهد گشت
Tyrants call their wages wizard and geomancer
ظالمان جادوگران و فالگیرانشان را فرا میخوانند
demons come to tyrants
شیاطین به سمت ظالمان میروند
conspire against the king
توطئه چینی بر علیه پادشاه
desperately seek a way
به شدت دنبال راهی میگردند
to destroy our power rings
تا حلقه قدرتمان را از بین ببرند

be ready to die
آماده مرگ شوید
enemies of human rights
دشمنان حقوق انسان ها
be ready to die
آماده مرگ شوید

the thunders of rage will encased you in grave
غرش خشم تو را در قبر خواهد گذاشت
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

dont let them breathe tear them apart
به آن ها اجازه نفس کشیدن نده، تکه تکه شان کن
they will never rise
آن ها هیچوق دوباره برنمیخیزند
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

Ahura mazda Hear my pray
اهورا مزدا صدای دعایم را بشنو
on your judgment day
در روز قضاوت

xerxes army finally decapitate brutality
سپاهیان خشایارشاه درنهایت وحشی گری را از بین میبرند
wisdom will be born here nowhere you find insanity
دانایی در اینجا ظهور خواهد کرد و جنون را در جایی پیدا نخواهی کرد
my nation will defend their land to last drop of their blood
مردم من از سرزمینشان تا آخرین قطره خونشان دفاع خواهند کرد
tyranny will be disappeared when my people move like flood
ظلم ناپدید خواهد شد وقتی مردم من مانند سیل به حرکتشان ادامه دهند

یک دیدگاه :, , , , , , بیشتر...

Immortal Identity >-> Arsames

نویسنده در شهریور.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Immortal Identity

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

I am looking for my dreams in heart of darkness
در قلب تاریکی به دنبال رویاهایم میگردم
God will give me forever wings of braveness
خداوند برای همیشه بال های شجاعت رو به من خواهد داد
(خداوند به من شجاعتی ابدی داده)
The world full of honest people of mighty God
دنیایی پر از انسان ها صادق خدای توانا
Shedding blood is the thing of the past if you decide
اگه بخوای ریختن خون چیزی متعلق به گذشته خواهد بود

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet, my feet, my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود


Youtube

دیدگاه بگذارید :, , , , , بیشتر...

Hunger >-> Amaranthe

نویسنده در شهریور.۲۳, ۱۳۹۲, در دسته Amaranthe, Amaranthe

Hunger

Hear me scream
صدای فریادم رو بشنو
It’s unreal, what’s inside of me
غیر واقعیه، چی در درونمه؟
Broken bones and the code that hunts me
استخوان های شکسته و رمزی که داره شکارم میکنه
Welcome home, I’m alone, is it gone
به خونه خوش اومدی، من تنهام، همه چی از بین رفته؟
What I’m feeling is surreal
حسی که دارم خیلی عجیبه

World in flames
دنیا شعله وره
(دنیا داره از بین میره)
It’s a chase, I’m a cornered man
این یه تعقیبه منم کسیم که یه گوشه نشسته
It’s a pulse in my veins, no delays
این یه نبض تو رگهامه که هی داره تکرار میشه
It’s a rain, it’s a chamber of dust
هوا بارونیه، میرم داخل یک اتقا خاکی
As I’m viewing the plains
در همون حالتی که دارم دشت رو تماشا میکنم

I have no faith in our reality
در واقعیت هیچ ایمانی ندارم
No mirror can correct my destiny
هیچ چیزی نمیتونه مسیر زندگیم رو درست کنه
One thing to rule what I’ve become
یک چیزی برای مسلط شدن به چیزی که بودم وجود داره
Take it or leave it ’cause this is my love song
بگیرش یا ولش کن چون این آهنگ عاشقانه منه (چون این زندگی منه)

A drop of blood
یک قطره خون
A flood of anger for old times
دریایی خشم برای زمان های گذشته

Of the sorrow I lust
از غمی که میخواسنمش

Hunger – Save me
اشتیاق – نجاتم بده
One world depending on me
یک دنیا به من بستگی داره
I have the force in me
در درونم مجبورم
The truth will be revealed
حقیقت آشکار خواهد شد
Higher – Faster
بلندتر – سریع تر
I am the fuel to set you free
من اون نیرویی ام که آزادت میکنه
I am your destiny
من مقصد توام

Inhumane
غیر انسانی
I’m ashamed in the pouring rain
من شرمسار در زیر بارونم
Disinform, set the norm
بدون اطلاع دادن هنجارها رو وضع کن
You’re to blame
تو کسی هستی که باید سرزنش بشه
Spin the wheel, break the seal to conceal
چرخ رو بچرخون، مهر و موم رو از بین ببر تا پنهان کنی
That I’m finding it so real
که من این رو ئیدا کردم و واقعیه

I’m ashamed, not the way that I want to be
شرمسارم، نه بخاطر راهی که برای زندگی انتخاب کردمم
Have to bare my own soul, unveil me
بخاطر اینکه باید روحم و اون چیزی رو که هستم آشکار کنم
To discern it’s my turn, have to learn
برای فهمیدن الآن نوبی منه و باید یاد بگیرم
I have to face it
که باید باهاش مواجه بشم

That the world will burn
که دنیا از بین میره

This message written for us on the wall
این پیام برای ما روی دیوار نوشته شده
No need to correct the way I walk
نیازی نمیبینم که روش زندگیم رو اصلاح کنم
One world, one lust and our dream
یک دنیا، یک هوس و رویامون
Ruined in pieces, a human machine
که تکه تکه شده، یک ماشین انسانی

A drop of blood
یک قطره خون
A flood of anger for old times
دریایی خشم برای زمان های گذشته

Of the sorrow I lust
از غمی که میخواسنمش

Hunger – Save me
اشتیاق – نجاتم بده
One world depending on me
یک دنیا به من بستگی داره
I have the force in me
در درونم مجبورم
The truth will be revealed
حقیقت آشکار خواهد شد
Higher – Faster
بلندتر – سریع تر
I am the fuel to set you free
من اون نیرویی ام که آزادت میکنه
I am your destiny
من مقصد توام

One raging anger
یک خشم شدید
Grows inside
در درونم داره رشد میکنه
From the sorrow I lust
از غمی که میخواستمش

Hunger – Save me
اشتیاق – نجاتم بده
One world depending on me
یک دنیا به من بستگی داره
I have the force in me
در درونم مجبورم
The truth will be revealed
حقیقت آشکار خواهد شد
Higher – Faster
بلندتر – سریع تر
I am the fuel to set you free
من اون نیرویی ام که آزادت میکنه
I am your destiny
من مقصد توام


Youtube

دیدگاه بگذارید :, , بیشتر...