دنیای ترجمه شعر

بایگانی آذر, ۱۳۹۱

E.T. >-> Katy Perry

نویسنده در آذر.۲۳, ۱۳۹۱, در دسته Katy Perry, Katy Perry

E.T.

You’re so hypnotizing
تو خیلی هیپنوتیزم کننده ای
Could you be the devil?
ممکنه شیطان باشی
Could you be an angel?
یا یه فرشته
Your touch magnetizing
تماست مغناطیسیه
Feels like I am floating
حس میکنم غوطه ور شدم
Leaves my body glowing
تماست بدنمو درخشان( بر افروخته) میکنه

They say be afraid
میگن ازش بترس
You’re not like the others
چون تو مثل بقیه نیستی
Futuristic lover
عاشقی که از آینده اومده
Different DNA
با یه دی ان ای متفاوت
They don’t understand you
اونا تورو درک نمیکنن

Your from a whole other world
تو کاملاً از یه دنیای دیگه هستی
A different dimension
و یه بعد متفاوت
You open my eyes
تو چشامو باز میکنی( منو آگاه میکنی)
And I’m ready to go
من آمادم که بریم
Lead me into the light
منو به روشنایی هدایت کن

Kiss me, ki-ki-kiss me
منو ببوس، منو ببوس
Infect me with your love and
منو به عشقت آلوده کن
Fill me with your poison
منو با زهرت پر کن

Take me, ta-ta-take me
منو ببر، منو ببر
Wanna be a victim
میخوام یه قربانی باشم
Ready for abduction
آماده برای ربوده شدن

Boy, you’re an alien
پسر، تو یه فضایی هستی
Your touch are foreign
تماس دستات غریبست
It’s supernatural
این ماوراء الطبیعه هست
Extraterrestrial
ماورای جهان خاکی

Your so supersonic
تو خیلی مافوق صوت هستی
Wanna feel your powers
میخوام قدرت هاتو حس کنم
Stun me with your lasers
منو با لیزرهات گیج کن
Your kiss is cosmic
بوسه ات کیهانیست
Every move is magic
تمام حرکاتت جادویی هستن

Your from a whole other world
تو کاملاً از یه دنیای دیگه هستی
A different dimension
و یه بعد متفاوت
You open my eyes
تو چشامو باز میکنی( منو آگاه میکنی)
And I’m ready to go
من آمادم که بریم
Lead me into the light
منو به روشنایی هدایت کن

Kiss me, ki-ki-kiss me
منو ببوس، منو ببوس
Infect me with your love and
منو به عشقت آلوده کن
Fill me with your poison
منو با زهرت پر کن

Take me, ta-ta-take me
منو ببر، منو ببر
Wanna be a victim
میخوام یه قربانی باشم
Ready for abduction
آماده برای ربوده شدن

Boy, you’re an alien
پسر، تو یه فضایی هستی
Your touch are foreign
تماس دستات غریبست
It’s supernatural
این ماوراء الطبیعه هست
Extraterrestrial
ماورای جهان خاکی

There is this transcendental
اونجا یه دنیای متعالی هست
On another level
در یه سطح دیگه
Boy, you’re my lucky star
پسر، تو ستاره ی شانس منی

I wanna walk on your wave length
من میخوام رو طول موجت راه برم
And be there when you vibrate
و وقتی نوسان میکنی اونجا باشم
For you I’ll risk it all
برای تو ریسک همشو قبول میکنم
All
همش

Kiss me, ki-ki-kiss me
منو ببوس، منو ببوس
Infect me with your love and
منو به عشقت آلوده کن
Fill me with your poison
منو با زهرت پر کن

Take me, ta-ta-take me
منو ببر، منو ببر
Wanna be a victim
میخوام یه قربانی باشم
Ready for abduction
آماده برای ربوده شدن

Boy, you’re an alien
پسر، تو یه فضایی هستی
Your touch are foreign
تماس دستات غریبست
It’s supernatural
این ماوراء الطبیعه هست
Extraterrestrial
ماورای جهان خاکی
Extraterrestrial
ماورای جهان خاکی
Extraterrestrial
ماورای جهان خاکی

Boy, you’re an alien
پسر، تو یه فضایی هستی
Your touch are foreign
تماس دستات غریبست
It’s supernatural
این ماوراء الطبیعه هست
Extraterrestrial
ماورای جهان خاکی


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Black September >-> The Murder Of My Sweet

نویسنده در آذر.۱۰, ۱۳۹۱, در دسته The Murder Of My Sweet, The Murder Of My Sweet

Black September

You can’t kill my heart, it’s dead
نمیتونی قلبم رو بکشی چون مرده
Oh don’t try to guess my name
سعی نکن تا اسمم رو حدس بزنی
It’s way more than trick or treat
این راهی بیشتر از حقه و درمان هست
I’m from hell no damn picnic
من از جهنم اومدم نه پیک نیک لعنتی

They say evil leads nowhere
اون ها میگن شیطان به جایی نمیبرت
But see there it got me here
اما ببین که منو به اینجا آورده
I bet you can fall for me
شرط میبندم به خاطر من میتونی سقوط کنی
Just as easy as pretty please
درست به آسونیه گفتن لطفا

I must fight you with the strengths of hundred thousand gods
من باید باتو با قدرت صدهزار خدا مبارزه کنم
I’m afraid if I look at you I might turn to stone
میترسم که اگه به تو نگاه کنم تبدیل به سنگ بشم

Look straight in my eyes
مستقیم تو چشمام نگاه کن
We cannot linger this black September
ما نمیتونیم معطل این سپتامبر سیاه بشیم
I’m tired of lusting cause of you
از آرزوی تو رو داشتن خسته شدم

We can not prevail come down November, December
ما نمیتونیم بر نوامبر و دسامبر که دارن میان چیره بشیم
I’m telling you now
الآن دارم بهت میگم
We cannot continue this charade no
ما دیگه به این بازی نمیتونیم ادامه بدیم
So much to loose, nothing to win
چیزهای زیادی برای از دست دادن هست اما چیزی برای بردن نیست
Unless, unless we’re both cut
تا زمانی که از هم جدا بشیم

So they lived ever happily
پس اون ها حتی به شادی زندگی کردن
But that’s not written for me
اما اون چیزی نیست که تو سرنوست من نوشته شده
Kings and Queens should always be
پادشاهان و ملکه ها همیشه باید باشن
Like the fairytales we read
درست مثل داستان هایی که میخوندیم

It’s ironic how forbidden fruit
این طعنه آمیزه که میوه ممنوعه چطور
Always grows in knowledge trees
همیشه رو درخت دانایی رشد میکنه
Just a bite won’t hurt a bit
فقط یک گاز هیچ مشکلی پیش نمیاره
We will share like lions will
ما با هم به اشتراک میذاریمش همونجور که شیرها انجام میدن

I must fight you with the strengths of hundred thousand gods
من باید باتو با قدرت صدهزار خدا مبارزه کنم
Oh Sometimes when you loose, you win
گاهی میبازی، گاهی میبری
I’m afraid if I look at you I might turn to stone
میترسم که اگه به تو نگاه کنم تبدیل به سنگ بشم

Look straight in my eyes
مستقیم تو چشمام نگاه کن
We cannot linger this black September
ما نمیتونیم معطل این سپتامبر سیاه بشیم
I’m tired of lusting cause of you
از آرزوی تو رو داشتن خسته شدم

We can not prevail come down November, December
ما نمیتونیم بر نوامبر و دسامبر که دارن میان چیره بشیم
I’m telling you now
الآن دارم بهت میگم
We cannot continue this charade no
ما دیگه به این بازی نمیتونیم ادامه بدیم
So much to loose, nothing to win
چیزهای زیادی برای از دست دادن هست اما چیزی برای بردن نیست
Unless, unless we’re both cut
تا زمانی که از هم جدا بشیم

The cut is so deep
این بریدگی خیلی عمیقه
It feels like a winter always grows inside of me
بهم این حس رو میده که همیشه یک زمستون در درونمه در حال رشده
My lips are dry shut
لب هام خشکن و بسته
But yet your soft kiss bitterly liberating me
اما بوسه آرام تو هنوز من رو به شدت به وجد میاره

My hands are so cold
دستام خیلی سرن
I can’t wait until you will be holding them again
نمیتونم تا زمانی که دوباره میگیریشون صبر کنم
The cut is so deep
این برش خیلی عمیقه
It’s feeding my hunger for your skin against my skin
این گرسنگی من رو غذا میده برای پوست تو درمقابل پوست من
I can’t let you go
نمیتونم بذارم بری

Look straight in my eyes
مستقیم تو چشمام نگاه کن
We cannot linger this black September
ما نمیتونیم معطل این سپتامبر سیاه بشیم
I’m tired of lusting cause of you
از آرزوی تو رو داشتن خسته شدم

We can not prevail come down November, December
ما نمیتونیم بر نوامبر و دسامبر که دارن میان چیره بشیم
I’m telling you now
الآن دارم بهت میگم
We cannot continue this charade no
ما دیگه به این بازی نمیتونیم ادامه بدیم
So much to loose, nothing to win
چیزهای زیادی برای از دست دادن هست اما چیزی برای بردن نیست
Unless, unless we’re both cut
تا زمانی که از هم جدا بشیم

Monday always starts up with a bang
دوشنبه همیشه با یک صدای بلند شروع میشه
Tuesday always ends up with an accident
سه شنبه همیشه با یک تصادف به پایان میرسه
Waiting for the black September
برای سپتامبر سیاه صبر میکنیم
Hope that my body does not dismember
امیدوارم که بدنم متلاشی نشه

Leave a Comment :, , بیشتر...

Unbreakable >-> The Murder Of My Sweet

نویسنده در آذر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته The Murder Of My Sweet, The Murder Of My Sweet

Unbreakable

Lately I
این اواخر
I’ve started to doubt my self
شروع به شک کردن به خودم کردم
I blame it on someone else
یکی دیگه رو به خاطرش سرزنش میکنم
So typical
خیلی معمولی
Truth is I
حقیقت اینه که
I can’t really comprehend
واقعا نمیتونم درک کنم
Why nothing has gone my way
چرا هیچ چیزی از راهم کنار نرفته
But I won’t let it break me
اما نمیذارم که این باعث شکستن من بشه

There’s a light
یه نور هست
That’s hidden deep within us
که در درون ما پنهان شده
And it shines
و میدرخشه
It’s right there when we need it
درست همونجاست وقتی که نیازش داریم
Search your heart
قلبت رو جستجو کن
You’ve got it I can see it
بدستش آوردی، میتونم ببینمش

For every bet that you’ve lost
برای هر شرطی که باختی
For every dream that you lived
برای هر رویایی که داشتی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

For every tear that you weep
برای هر قطره اشکی که ریختی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

Times are rough
زمان خشنه
But baby you know you’re tough
اما عزیزم میدونی که سرسختی
Cause we are untouchable
چون ما لمس ناپذیریم
Unstoppable
توقف ناپذیر
Touch the sky
آسمون رو لمس کن
The limit is in your mind
محدودیت تو ذهن تو هست
You fall and get up again
میفتی و دوباره بلند میشی
Again until you reach it
دوباره، تا زمانی که بهش برسی

There’s a light
یه نور هست
That’s hidden deep within us
که در درون ما پنهان شده
Search your heart
قلبت رو جستجو کن
You’ve got it I can see it
بدستش آوردی، میتونم ببینمش

For every bet that you’ve lost
برای هر شرطی که باختی
For every dream that you lived
برای هر رویایی که داشتی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

For every tear that you weep
برای هر قطره اشکی که ریختی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

Soon enough
بزودی
Your true colours will shine bright
رنگهای حقیقیت به روشنی میدرخشن
Down they go
اون ها از بین میرن
All the walls come tumbling down
همه دیوارها از بین میرن
Like a rock
مثل یک تکه سنگ
We’re unbreakable
ما شکست ناپذیریم

For every bet that you’ve lost
برای هر شرطی که باختی
For every dream that you lived
برای هر رویایی که داشتی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

For every tear that you weep
برای هر قطره اشکی که ریختی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم


Vimeo

Leave a Comment :, , بیشتر...