دنیای ترجمه شعر

Immortal Identity >-> Arsames

نویسنده در شهریور.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Immortal Identity

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

I am looking for my dreams in heart of darkness
در قلب تاریکی به دنبال رویاهایم میگردم
God will give me forever wings of braveness
خداوند برای همیشه بال های شجاعت رو به من خواهد داد
(خداوند به من شجاعتی ابدی داده)
The world full of honest people of mighty God
دنیایی پر از انسان ها صادق خدای توانا
Shedding blood is the thing of the past if you decide
اگه بخوای ریختن خون چیزی متعلق به گذشته خواهد بود

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet, my feet, my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود


Youtube

:, , , , ,

دیدگاه بگذارید

*