دنیای ترجمه شعر

Paradise >-> Lena Katina

نویسنده در آبان.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Paradise

Something that I like
بعضی وقت ها که دوست دارم
Is something that I want
وقتی هست که میخوام
I could never be the one
من هیچوقت نمیتونستم تنها کس باشم
I could never be alone
هیچوقت نمیتونستم تنها باشم
Cause nothing really feels
چون هیچ چیزی واقعا احساس نمیشه
Just like you and me together
فقط مثه اینکه من و تو باهمیم

Flying through the sky
در میان آسمان با هم پرواز میکنیم
Every time you´re next to me
هر دفعه که کنار منی
I ´ve been hiding all my life
من تمام زندگیم رو پنهان کردم
I´ve been hiding now I´m free
پنهان کردم که من الآن آزادم
Please don´t let it fade
لطفا نذار ناپدید بشه
Let´s just try to make this last forever
فقط بیاسعی کنیم این رو تا ابد ادامه بدیم

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت

Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت
Show me what you want
بهم بگو که چی میخوای
Can you show me what you like
میتونی بهم نشون بدی که چی دوست داری؟
I don´t wanna to be alone
من نمیخوام که تنها باشم
You are everything I got
تو تمام چیزی هستی که من دارم
This feeling is so strong
این احساس خیلی قویه
Every second that we spend together
هر ثانیه که ما با هم میگذرونیم

Something in the air
یه چیزی توی هواست
Wide awake I fall asleep
کاملا بیداره اما من خوابیدم
Can you show me that you care
میتونی بهم نشون بدی که بهم اهمیت میدی؟
As I wake up in a dream
جوری که انگار توی یک رویا بیدار شدم
Run away with me
با من فرار کن
Run away with me
با من فرار کن
Forever
تا ابد

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

I wanna, I wanna be with you
من میخوام که با تو باشم
Now I wanna, I wanna, I wanna
حالا میخوام
Hold you right now
همین الآن نگهت دارم
I wanna, I wanna, I wanna
میخوام
Be with you now
با تو باشم
And I feel so free
و احساس آزادی کنم
No one else but we
هیچ کس دیگه ای بجز ما نیست
Hold me strong
من رو محکم بگیر
Please hold on
لطفا صبر کن
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

:, , ,

دیدگاه بگذارید

*