دنیای ترجمه شعر

INNA

Endless >-> INNA

نویسنده در تیر.۲۶, ۱۳۹۱, در دسته INNA, INNA

Endless

As I’m going going down
وقتی که به پایین میرم
I have dreamed a better place
به یک جای بهتر فکر میکردم
As the world turns round and round
وقتی که دنیا داره به دور خودش میچرخه
Start is always in my fate
شروع کردن همیشه تو سرنوشت منه

Sometimes you go away
بعضی وفت ها تو میری
A million miles away
یک ملیون مایل دورتر
Sometimes you don’t know where
بعضی وقتها نمیدونی کجا
Don’t worry I’ll be there
نگران نباش، من اونجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my way
میتونی خورشید رو به مسیر من بیاری؟
Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my life
میتونی خورشی رو به زندگی من بیاری؟

Now I close my eyes again
حالا دوباره چشمام رو میبندم
And I’m thiking to myself
و با خودم فکر میکنم
Will I ever love again
دوباره عاشق میشم؟
Hope you’ll be a better man
امیدوارم که تو مرد بهتری باشی

Sometimes you go away
بعضی وفت ها تو میری
A million miles away
یک ملیون مایل دورتر
Sometimes you don’t know where
بعضی وقتها نمیدونی کجا
Don’t worry I’ll be there
نگران نباش، من اونجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my way
میتونی خورشید رو به مسیر من بیاری؟
Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my life
میتونی خورشی رو به زندگی من بیاری؟

Sometimes you go away
بعضی وفت ها تو میری
A million miles away
یک ملیون مایل دورتر
Sometimes you don’t know where
بعضی وقتها نمیدونی کجا
Don’t worry I’ll be there
نگران نباش، من اونجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my way
میتونی خورشید رو به مسیر من بیاری؟
Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my life
میتونی خورشی رو به زندگی من بیاری؟


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

I Need You For Christmas >-> INNA

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته INNA, INNA

I Need You For Christmas

Everywhere in the air,
همه جا توی هوا
Is the magic of holiday now;
الآن جادوی تعطیلی هستش
Let it snow, all around,
بهش اجازه بده برف بباره، همه جا،
Later we can make a snowman!
بعد میتونیم یه آدم برفی درست کنیم

Is the Christmas time you all,
کریسمس زمانی برای همتون،
It`s time to stay together,
زمانیه که با هم باشیم،
I say Merry Christmas you all!
من میگم کریسمس همتون مبارک!
And happy New Year!
و سال جدبد مبارک

You and me together,
تو و من با هم،
Every time for Christmas,
هر زمانی برای کریسمس،
I don`t need no presents,
من به کادو نیاز ندارم،
I need you for Christmas
من به تو برای کریسمس نیاز دارم

You and me together,
تو و من با هم،
Every time for Christmas,
هر زمانی برای کریسمس،
I don`t need no presents,
من به کادو نیاز ندارم،
I need you for Christmas
من به تو برای کریسمس نیاز دارم

Santa Claus is coming back,
بابا نوئل داره برمیگرده،
With the presents for everybody;
همراه با هدیه‎هایی برای همه،
Close your eyes don`t look back,
چشم‎هات رو ببند پشتت رو نگاه نکن،
After that we`re making party!
بعد از اون ما مهمونی میگیریم!

Is the Christmas time you all,
کریسمس زمانی برای همتون،
It`s time to stay together,
زمانیه که با هم باشیم،
I say Merry Christmas you all!
من میگم کریسمس همتون مبارک!
And happy New Year!
و سال جدبد مبارک

You and me together,
تو و من با هم،
Every time for Christmas,
هر زمانی برای کریسمس،
I don`t need no presents,
من به کادو نیاز ندارم،
I need you for Christmas
من به تو برای کریسمس نیاز دارم

You and me together,
تو و من با هم،
Every time for Christmas,
هر زمانی برای کریسمس،
I don`t need no presents,
من به کادو نیاز ندارم،
I need you for Christmas
من به تو برای کریسمس نیاز دارم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Club Rocker >-> INNA

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته INNA, INNA

Club rocker

She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….

You can be my daddy
تو میتونی بابام باشی
I feel ecstatic
من احساس از خود بیخودی میکنم
Don’t worry we can make love automatic
نگران نباش ما میتونیم عشق رو خودکار کنیم

Come feel my body
بیا بدنم رو احساس کن
I think you’re naughty
فکر کنم تو شیطون (بلا) هستی
Only with you I feel
تنها با تو من احساس میکنم
The party get started
که مهمونی شروع شده

I think I like yo
فکر کنم دوستت دارم
I think I like yo
فکر کنم دوستت دارم
I think I like yo
فکر کنم دوستت دارم
I think I like…
فکر کنم دوست دارم

She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: la, la, la, la
اون حرکت میکنه مثل ….

Who’s the club rocker?
خواننده کلاب کیه؟
Are you the club rocker?
تو خواننده کلاب هستی؟
Are you the club rocker?
تو خواننده کلاب هستی؟

You can be my daddy
تو میتونی بابام باشی
I feel ecstatic
من احساس از خود بیخودی میکنم
Don’t worry we can make love automatic
نگران نباش ما میتونیم عشق رو خودکار کنیم

Come feel my body
بیا بدنم رو احساس کن
I think you’re naughty
فکر کنم تو شیطون (بلا) هستی
Only with you I feel
تنها با تو من احساس میکنم
The party get started
که مهمونی شروع شده

I think I like yo
فکر کنم دوستت دارم
I think I like yo
فکر کنم دوستت دارم
I think I like yo
فکر کنم دوستت دارم
I think I like…
فکر کنم دوست دارم

She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like…
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like…
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: la, la, la, la
اون حرکت میکنه مثل ….

Are you the club rocker?
خواننده کلاب تو هستی؟
That’s the way that I feel
اون روشیه که من احساس میکنم
Everyday, everyday
هر روز، هر روز
That’s the way that I live
اون روشیه که من زندگی میکنم
Every night, every night
هرشب، هرشب

She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like…
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like…
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving like: oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh
اون حرکت میکنه مثل ….
She’s moving lïke…
اون حرکت میکنه مثل ….


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Love >-> INNA

نویسنده در اردیبهشت.۰۳, ۱۳۹۰, در دسته INNA, INNA

Love

Come back and set me free
برگرد و منو آزادم کن
Now from infinity
الآن از دوردست‏ها
Love is a mistery
عشق یک رازه
Distance is killing me
این فاصله داره منو می‏کشه

Come back I need you now
برگرد من الآن بهت نیاز دارم
You are the love I found
تو عشقی هستی که من پیدا کردم
I feel above the ground
احساس می‏کنم که بالای زمینم
You take me round and round
تو منو از هرطرف می‏کشی
(تو منو از هر طرف به خودت جذب میکنی)

Am I dreaming?
دارم رویا می‏بینم؟
What I feel tonight about you and I.
چرا من امشب درباره تو و خودم احساس می‏کنم
Am I dreaming?
دارم رویا می‏بینم؟
I can feel your love when I hold you tight.
من می‏تونم عشقت رو احساس کنم وقتی که محکم گرفتمت

I just wanna love you
من فقط عشق تو رو می‏خوام
And you’re the one I need you.
و تو کسی هستی که من بهش نیاز دارم

And I just wanna give all my love I have.
و من فقط می‏خوام تمام عشقی رو که دارم بدم
With my lips I’m feeling
به لب‏هام دارم احساس می‏کنم
And then I say I mean it
و بعد من می‏گم این رو می‏خوام
Cause you’re the only one that I feel tonight
چون تو تنها کسی هستی که من امشب احساس می‏کنم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...