دنیای ترجمه شعر

برچسب: آکوا

Barbie Girl >-> Aqua

نویسنده در مرداد.۲۰, ۱۳۹۱, در دسته Aqua, Aqua

Barbie Girl

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم پارتی

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

I’m a blond bimbo girl, in the fantasy world
من یه دختر بلوند خوشگلم، توی دنیای فانتزی
Dress me up, make it tight, I’m your dolly
لباس تنم کن، محکمش کن، من عروسکتم
You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink,
تو عروسک منی، راک اند رول، احساس پر زرق و برق بودن میکنم توی این لباس صورتی
kiss me here, touch me there, hanky panky…
اینجا منو ببوس، اونجا لمسم کن، حیله گر
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

Make me walk, make me talk, do whatever you please
منو راه ببر، منو مجبور به حرف زدن کن، هرکاری که خوشحالت میکنه رو بکن
I can act like a star, I can beg on my knees
میتونم مثه یک آدم مشهور نقش بازی کنم، میتونم رو زانوهام بشینم و درخواست کنم
Come jump in, bimbo friend, let us do it again,
بیا، دوستم قشنگم، بذار دوباره انجامش بدیم
hit the town, fool around, let’s go party
شهر رو بترکون، کلی دلقک اطرافمونه، بیا بریم پارتی
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

Oh, I’m having so much fun!
اوه، خیلی بهم خوش گذشت
Well Barbie, we’re just getting started
خب باربی، ما تازه شروع کردیم
Oh, I love you Ken!
اوه، عاشقتم کن


Youtube

۱ Comment :, , , بیشتر...