دنیای ترجمه شعر

برچسب: تتو

.A Simple Motion >-> t.A.T.u

نویسنده در آبان.۲۵, ۱۳۹۱, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

A Simple Motion

The simplest stroke is the swell of the ocean
ساده ترین ضربه موج اقیانوس هست
The slightest caress a well of emotion
نرم ترین نوازش، خوبی هیجان
Flowing through you and flowing through me
در درون تو در جریانه و در درون من من در جریانه
Waiting in silence
در سکوت منتظره

Swirling inside you
درون تو میچرخه

Steady and slow, rhythm is patience
ثابت و آرام، موسیقی صبر میکنه
All that we know, answers to questions
تمام چیزی که میدونیم، پاسخ های سوال هاست
Growing in you, growing in me
درون تو رشد میکنه، درون من رشد میکنه
Fulfilling a need over and over
برآورده شدن یک نیاز دوباره و دوباره

A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
Over and over
دوباره و دوباره

The smallest of glances – a deep understanding
کوچکترین نگاه، یک درک عمیق
The brush of a hand – love everlasting
قلم موی دست، عشق همیشگیه
Covering you, covering me
تو رو میپوشونه، من رو میپوشونه
Eternally made over and over
ابد دوباره و دوباره ساخته شده

The quietest whispers drown out explosions
آرومترین زمزمه ها از انفجارها خارج شدن

Voices are heard but words never spoken
صداها شنیده شدن اما کلمه ها هرگز گفته نشدن
Coming from you and coming from me
از تو داره میاد و از من داره میاد

Filling the void over and over
پوچی رو پر میکنه دوباره و دوباره

A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
Over and over
دوباره و دوباره

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.РОБОТ (Robot) >-> t.A.T.u

نویسنده در تیر.۲۲, ۱۳۹۱, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

РОБОТ

Никто ничего никогда не поймет
هیچکس و هیچ چیز هرگز چیزی نخواهد فهمید
Такая любовь, искусственный мед
چنین عشق هایی ، عسلی مصنوعی هستند
Искусственный мед, искусственный лед
عسلی مصنوعی ، یخی مصنوعی هستند
Искусственный рай, скорее включай
بهشتی مصنوعی ،به سرعت روشنش کن

И я никому не скажу, что я робота люблю
و من به کسی نمیگویم که عاشق یک ربات هستم
Робота люблю, робота люблю
عاشق یک ربات هستم ، عاشق یک ربات هستم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم پس میتوانیم پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم

Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم و بیا تا پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم
Полетели, полетели…
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم

Такая любовь, нереальный полет
چنین عشق هایی پروازی مصنوعی هستند
Искусственный мед ,искусственный лед
عسلی مصنوعی ، یخی مصنوعی هستند
Такая любовь, искусственный смех
چنین عشق هایی ، خنده ای مصنوعی هستند
Искусственный снег, и все как во сне
برفی مصنوعی هستند و تمامشان مثل یک رویاست

И я никому не скажу, что я робота люблю
و من به کسی نمیگویم که عاشق یک ربات هستم
Робота люблю, робота люблю
عاشق یک ربات هستم ، عاشق یک ربات هستم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم پس میتوانیم پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم

Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم پس میتوانیم پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم


متن روسگلیش در ادامه مطلب

Continue reading “.РОБОТ (Robot) >-> t.A.T.u” »

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.All The Things She Said >-> t.A.T.u

نویسنده در تیر.۰۲, ۱۳۹۱, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

All The Things She Said

All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
This is not enough
این کافی نیست

I’m in serious shit, I feel totally lost
من در وضعیت خطرناکی گیر کردم ، کاملا خودم رو گم کردم
If I’m asking for help it’s only because
اگه ازت تقاضای کمک کردم دلیلش فقط اینه که
Being with you has opened my eyes
چشمان من فقط برای با تو بودن باز می شن
Could I ever believe such a perfect surprise?
اصلا آیا من می تونم چنین اتفاق بی عیبی رو باور کنم؟

I keep asking myself, wondering how
بازم از خودم می پرسم ، در حیرتم که چطور
I keep closing my eyes but I can’t block you out
چشمانم را می بندم ولی نمی تونم مانع از دیدنت بشم
Wanna fly to a place where it’s just you and me
می خوام برم به جایی که فقط تو و من اونجا باشیم
Nobody else so we can be free
هیچ کس دیگه ای نیست ، پس ما آزاد خواهیم بود
Nobody else so we can be free
هیچ کس دیگه ای نیست ، پس ما آزاد خواهیم بود

All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره روی مغزم راه می ره
Running through my head
داره روی مغزم راه می ره
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
This is not enough
این کافی نیست
This is not enough
این کافی نیست

All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد

And I’m all mixed up, feeling cornered and rushed
و من سراسر در اشتباهم ،احساس می کنم در گوشه ای هستم و دارن بهم حمله می کنند
They say it’s my fault but I want her so much
اونا میگن که من تقصیر دارم ، ولی من اونو خیلی دوست دارم
Wanna fly her away where the sun and rain
دلم می خواد اون فرار کنه به آسمان ها ، جایی که خورشید و باران هستند

Come in over my face, wash away all the shame
و از اونجا روی صورتم فرود بیاد و تمام خجالتم رو با خودش بشوره و ببره
When they stop and stare – don’t worry me
وقتی که با تعجب می ایستید و بهم زل می زنید، نمی خواد دلتون به حالم بسوزه
cause I’m feeling for her what she’s feeling for me
چون من همون احساسی رو نسبت به اون دارم که اون به من داره
(من همونقدر اونو دوست دارم که اون منو دوست داره)
I can try to pretend, I can try to forget
می تونم سعی به تظاهر کردن کنم ، می تونم سعی در فراموش کردن کنم
But it’s driving me mad, going out of my head
اما این داره منو دیوونه می کنه ، از مغزم گمشید بیرون

All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره روی مغزم راه می ره
Running through my head
داره روی مغزم راه می ره
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
This is not enough
این کافی نیست

Mother looking at me
مامان به من نگاه کن
Tell me what do you see?
بهم بگو چی می بینی؟
Yes, I’ve lost my mind
آره من عقلمو از دست دادم

Daddy looking at me
پدر به من نگاه کن
Will I ever be free?
آیا من تا به حال اینقدر آزاد بودم؟
Have I crossed the line?
آیا تا به حال تونستم حتی جاده رو رد کنم؟

All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
Running through my head
داره منو دیوونه می کنه
This is not enough
این کافی نیست
This is not enough
این کافی نیست

All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد
All the things she said
تموم حرف هایی که اون زد


منبع:

www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-38.aspx

با اندکی تصرف!

Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.Stars >-> t.A.T.u

نویسنده در تیر.۰۲, ۱۳۹۱, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u, .t.A.T.u

Stars

How did we ever go this far?
چجوری ما مسیر به این دوری رو رفتیم؟
You touch my hand and start the car
تو دستم رو لمس کردی و ماشین رو روشن کردی
And for the first time in my life
و برای اولین بار در زندگیم
I’m crying
دارم گریه میکنم

Are we in space? Do we belong?
ما تو فضاییم؟ آیا ما تعلق داریم؟
Someplace where no one calls it wrong
جایی که هیچکس این رو اشتباه نمیدونه
And like the stars we burn away the miles
و مثل ستارههایی که مایلها دورترن داریم میسوزیم

Я звезда, ты звезда
من ستاره ام، تو ستاره‎ای
Нас приказано сжечь
ما برای سوختن حرف زده بودیم
Кто-то сдал и достал
اون‎ها پیدا کردن و گرفتن
Адреса наших встреч
آدرس دیدارهامون رو
Потолки по глазам
چشم‎ها در پوششن
И никто не найдет
و هیچکس پیدا نخواهد کرد
Соскользнут голоса
صدای ترک خوردن رو
И сломается лед
و یخ میشکنه
И ничья без ключа
و بدون کلید ورودی نیست
И могила постель
و یک تخت مرده
И пора выключать,
و این زمان خاموش کردنه
И они на хвосте
و اونها اون پشت افتادن
Улыбнись, развяжи,
خنده، دوباره اجاره دادن
Занавесь зеркала
آینه‎های پنهان شده
Разорви и скажи,
گوشه‎‎ای پاره میشه و میگه
Умерла, умерла
مرده، مرده
Замыкай и л.?.жи
ببند و دروغ بگو
Становись никакой
مناسب نیست
И рука не дрожит
و دست تو نخواهد لرزید
Все в порядке с рукой
همه چیز با دستای من خوبه
Можно мстить
تو میتونی انتقام بگیری
2 х 2
دو در دو
На такси и соси,
توی تاکسی بدست آوردیش و خوردیش
А простить никогда,
و هرگز نمی‎بخشی
Никогда не проси
درخواست نکن
Хорошо, хорошо
خوب، خوب
Я придумала месть
من انتقامم رو پیدا کردم
Порошок все что есть
این همش گرد و خاک هست
Умножаю на шесть
همه چیز با ۶

Не звони, не звони
صدا نزن، صدا نزن
Я устала, я устала
من خستم، من خستم
Я тебя не хочу,
من نمیخوام
Ты меня
تو منو گرفتی

How did we ever get this far?
چجوری ما راه به این دوری رو رو اومدیم؟
It shouldn’t have to be this hard
این، اینقدرها هم سخت نباید باشه
Now for the first time in my life
الان برای اولین بار در زندگیم
I’m flying
دارم پرواز میکنم

Are we in love? Do we deserve?
ما عاشقیم؟ آیا شایستش هستیم؟
To bear the shame of this whole world?
تا شرم کل دنیا رو با خودمون ببریم؟
And like the night we camouflage denial
و مثل شب در تاریکی پنهان میشیم

Никогда ничего,
کاری انجام نده
Ничего не начать
هیچ چیز برای شروع نیست
Никогда никого,
هیچوقت کسی
Умирать и молчать.
در سکوت بمیر
Не искать, не любить,
جستوجویی نیست، عشقی نیست
Не жалеть и не спать
بدون افسوس و بدون خواب
Никогда, никуда
هیچ وقت، جایی
Никого не пускать
به هیچکس اجازه نده
Не вдвоем. И убьем
تنها نیستی و بکشش
Им приснится вода
رویاهای شکست خورده
Не твое. Не мое.
مال من نیست، مال تو نیست
Провода. Провода.
سیم، سیم
Героин. Пульса нет,
هروئین، بدون تپش
Только ты не при чем
تنها تو با این انجام بده
Абонент отключен…
تلفن تو خاموش شده بود

How did we ever go this far?
چجوری ما مسیر به این دوری رو رفتیم؟
You touch my hand and start the car
تو دستم رو لمس کردی و ماشین رو روشن کردی
And for the first time in my life
و برای اولین بار در زندگیم
I’m crying
دارم گریه میکنم

Are we in love? Do we deserve?
ما عاشقیم؟ آیا شایستش هستیم؟
To bear the shame of this whole world?
تا شرم کل دنیا رو با خودمون ببریم؟
And like the night we camouflage denial
و مثل شب در تاریکی پنهان میشیم


متن کامل انگلیسی در ادامه مطلب

Continue reading “.Stars >-> t.A.T.u” »

Leave a Comment :, , , بیشتر...