دنیای ترجمه شعر

برچسب: مدینا

Forever >-> Medina

نویسنده در شهریور.۱۶, ۱۳۹۱, در دسته Medina, Medina

Forever

Look deeper inside
عمیق تر به درونت نگاه کن
And you will find a tainted soul.
اونجا یه روح کثیف پیدا میکنی
Sometimes it makes me lose my mind
بعضی مواقع این باعث میشه که من به سرم بزنه
And I can feel it taking over me like I
و میتونم احساس کنم که داره اطافم رو فرا میگیره انگار که
Can’t come up for air
نمیتونم باری هوا به بالا بیام
Because it’s pulling me under.
چون من رو داره به زیر میکشه
When it gets lonely in here,
وقتی که که اینجا تنها میشه
I want you. There is no wonder,
من تو رو میخوام، هیچ چیز عجیبی اینجا وجود نداره
Aheeyuy,
Because you’re making me wanna change,
چون تو باعث میشی که بخوام تغییر کنم
You make me open my heart again
منو مجبورم میکنی که قلبم رو باز کنم
And I can’t help believing it when you say,
و من نمیتونم کمک کنم که این رو باورش کنی وقتی که میگی
It’s you and me forever,
من و تو همیشه با هم میمونیم

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

Go deeper inside
عمیق تر به درونت برو
And maybe there’s a tainted soul.
شادی اونجا یه روح کثیف باشه
But it feels better now cause I,
اما الآن این احساس بهتری داره چون
I’ve let you in to make me whole
بهت اجازه دادم تا من رو کامل کنی
Again.
دوباره
Nobody shivers, I’m letting go.
هیچ کسی نمیلرزه، میزارم که بره
I thought I used to be cause I know
من فکر میکردم بودم چون میدونم
That I can’t help believing it when you say,
نمیتونم کمک کنم باور کنی وقتی میگی
It’s you and me forever,
این من و تو هستیم برای همیشه

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

(Da, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Baby, oh, ha, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, na, na, na, na, na.

(Da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Now, even if we hurt each other so
الآن حتی اگه به همدیگه آسیب بزنیم
And even if I lie, you just close your eyes and let it go.
حتی اگه دروغ بگم، تو فقط چشمات ببند و بهش اهمیت نده
You’re not afraid to let all your feeling show
تو نگران نیستی که تمام احساساتت رو نشون بدی
Cause baby, you’re the one, one, one, one.
چون عزیزم، تو تکی، تک، تک، تک

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه
Ee, yeah, oh, oh, oh.


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

12Dage (12Days) >-> Medina

نویسنده در تیر.۰۷, ۱۳۹۱, در دسته Medina, Medina

12 Dage

Hvis du lukker dine øjne
اگه چشمات رو ببندی
Tænker du på mig?
به من فکر میکنی؟
Husker du os nøgne i dynen du og jeg
یادت میاد که من و تو برهنه کنار هم بودیم
Og jeg længdes efter dit åndedrag dine læber i mit øre
و من مشتاق نفست بودم، لبهات روی گوشم
Vi har alt og ingenting udenad jeg ved ikke hvad jeg skal gøre
ما همه چیز داشتیم، تو قلبم نمیدونم که چیکار کنم

Jeg gav dig 12 dages kærlighed
من بهت دوازده روز از عشقم رو دادم
Du gav mig 12 dages urolighed
تو به من دوازده روز سختی دادی
Jeg fik kun 12 dages opmærksomhed
من دوازده روز از آگاهی رو بدست آوردم
Du gav mig kun 12 dage til at vise hvem jeg er
تو به من تنها دوازده روز وقت دادی تا نشون بدم که کیم

Er vi ved at lukke ned nu, er du færdig helt med os to
میخوایم حالا تمومش کنیم؟ کارت با ما کاملا تموم شده؟
Er der chancer for vi kunne se hvad det ku blive til
شانسی هست که بدونیم این چی میشه؟
Blive til
Er vi ved at slutte af nu, eller er det sådan man tager den helt med ro
آیا قبول کردیم که الآن پایانشه؟ یا الآن وقتیه که یکی باید کوتاه بیاد؟
Du forgiver mig med din egen tro, ja du gir mig intet
تو با عقیده خودت من رو فرض کردی، آره،تو به من هیچی ندادی

Når du lukker dine øjne, ser du glimt af mig?
وقتی چشمات رو میبندی، من میبینی؟
Husker du også nøgne sagde du elskede med mig
به یاد بیار وقتی که برهنه بودی و بهم گفتی دوست دارم
Jeg har virkelig brug for mit åndedrag tror du tog det med dig
من واقعا به نفسم احتیاج دارم، من مطمئنم که تو اونو ازم گرفتیش
Sagde du elskede mig i din favn, er det svært at vise du kan lide mig?
بهم گفتی که دوست دارم وقتی تو آغوشت بودم، سخته که بهم اثبات کنی که دوسم داری؟

Jeg gav dig 12 dages kærlighed
من بهت دوازده روز از عشقم رو دادم
Du gav mig 12 dages urolighed
تو به من دوازده روز سختی دادی
Jeg fik kun 12 dages opmærksomhed
من دوازده روز از آگاهی رو بدست آوردم
Du gav mig kun 12 dage til at vise hvem jeg er
تو به من تنها دوازده روز وقت دادی تا نشون بدم که کیم

Er vi ved at lukke ned nu, er du færdig helt med os to
میخوایم حالا تمومش کنیم؟ کارت با ما کاملا تموم شده؟
Er der chancer for vi kunne se hvad det ku blive til
شانسی هست که بدونیم این چی میشه؟
Blive til
Er vi ved at slutte af nu, eller er det sådan man tager den helt med ro
آیا قبول کردیم که الآن پایانشه؟ یا الآن وقتیه که یکی باید کوتاه بیاد؟
Du forgiver mig med din egen tro, ja du gir mig intet
تو با عقیده خودت من رو فرض کردی، آره،تو به من هیچی ندادی

Når du sender mig dit kys så falder jeg falder jeg
وقتی که برام بوس فرستادی، من سقوط کردم
Når du viser mig dit lys så kalder jeg kalder jeg
وقتی روشناییت رو به من نشون دادی، من فریاد زدم
Når du forlader mig om lidt så vælter jeg vælter jeg
وقت یکه من رو برای یک لحظه تنها گذاشتی، من افتادم
Nej dur gir mig intet
نه، تو به من هیچ چیز ندادی
Nej du gir mig intet
نه، تو به من هیچ چیز ندادی

Er vi ved at lukke ned nu, er du færdig helt med os to
میخوایم حالا تمومش کنیم؟ کارت با ما کاملا تموم شده؟
Er der chancer for vi kunne se hvad det ku blive til
شانسی هست که بدونیم این چی میشه؟
Blive til
Er vi ved at slutte af nu, eller er det sådan man tager den helt med ro
آیا قبول کردیم که الآن پایانشه؟ یا الآن وقتیه که یکی باید کوتاه بیاد؟
Du forgiver mig med din egen tro, ja du gir mig intet
تو با عقیده خودت من رو فرض کردی، آره،تو به من هیچی ندادی
Intet intet
هیچی، هیچی

Er vi?
Er du?
Er der?
Er vi?
Er der, du får mig?


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...