دنیای ترجمه شعر

برچسب: هویت جاویدان

Xerxes >-> Arsames

نویسنده در مهر.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Xerxes

Xerxes comes again to kill persian’s pain
خشایارشاه برای از بین بردن درد و رنج مردم پارس دوباره برخواهد گشت
Tyrants call their wages wizard and geomancer
ظالمان جادوگران و فالگیرانشان را فرا میخوانند
demons come to tyrants
شیاطین به سمت ظالمان میروند
conspire against the king
توطئه چینی بر علیه پادشاه
desperately seek a way
به شدت دنبال راهی میگردند
to destroy our power rings
تا حلقه قدرتمان را از بین ببرند

be ready to die
آماده مرگ شوید
enemies of human rights
دشمنان حقوق انسان ها
be ready to die
آماده مرگ شوید

the thunders of rage will encased you in grave
غرش خشم تو را در قبر خواهد گذاشت
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

dont let them breathe tear them apart
به آن ها اجازه نفس کشیدن نده، تکه تکه شان کن
they will never rise
آن ها هیچوق دوباره برنمیخیزند
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

Ahura mazda Hear my pray
اهورا مزدا صدای دعایم را بشنو
on your judgment day
در روز قضاوت

xerxes army finally decapitate brutality
سپاهیان خشایارشاه درنهایت وحشی گری را از بین میبرند
wisdom will be born here nowhere you find insanity
دانایی در اینجا ظهور خواهد کرد و جنون را در جایی پیدا نخواهی کرد
my nation will defend their land to last drop of their blood
مردم من از سرزمینشان تا آخرین قطره خونشان دفاع خواهند کرد
tyranny will be disappeared when my people move like flood
ظلم ناپدید خواهد شد وقتی مردم من مانند سیل به حرکتشان ادامه دهند

۱ Comment :, , , , , , بیشتر...

Immortal Identity >-> Arsames

نویسنده در شهریور.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Immortal Identity

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

I am looking for my dreams in heart of darkness
در قلب تاریکی به دنبال رویاهایم میگردم
God will give me forever wings of braveness
خداوند برای همیشه بال های شجاعت رو به من خواهد داد
(خداوند به من شجاعتی ابدی داده)
The world full of honest people of mighty God
دنیایی پر از انسان ها صادق خدای توانا
Shedding blood is the thing of the past if you decide
اگه بخوای ریختن خون چیزی متعلق به گذشته خواهد بود

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet, my feet, my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود


Youtube

Leave a Comment :, , , , , بیشتر...