دنیای ترجمه شعر

برچسب: کورن

Way Too Far >-> Korn

نویسنده در تیر.۰۸, ۱۳۹۱, در دسته Korn, Korn

Way Too Far

Here it comes
داره اینجا میاد
Once again
یک بار دیگه
‘Irrational’
بی معنی
I give in
تسلیم میشم
Paranoia
پارانویا
Expands within
در درونم گسترش پیدا میکنه
Little voices start to begin
یه صدای کوچیک که داره شروع میکنه به گفتن

Everyone’s out to take your joy away
همه اومدن تا لذتت رو اذت بگیرن
Constantly scheming to keep us at bay
همیشه دارن فریبمون میدن تا ما رو تو بندر نگه دارن
Everyone’s plotting and they are just taking
همه دارن توطئه میچینن و اونا فقط دارن میگیرن
You must make it stop
تو باید متوقفش کنی
Make them pay
مجبورشون کنی بهاش رو بدن

Sometimes I just take things
من فقط بعضی مواقع چیزها رو میبرم
Way Too Far
به یک جای دور
Irrational feeling
احساسات بی معنی
I just try too hard ’cause
من فقط دارم به سختی تلاش میکنم
What goes up, must come down
چیزی که میره بالا، باید پایین بیاد
The problem is I have no bounds ’cause
مشکل اینه که من محدودیت ندارم چون
Sometimes I just take things Way Too Far
من فقط بعضی مواقع چیزها رو به یه جای دور میبرم

Reality is surreal
واقعیت واقعیه
Wretchedness is all I feel
بدبخت نبودن تنها چیزیه که من حس میکنم
Now its really just a way
حالا واقعا فقط یک راه هست
God, I hear the voices say
خدایا، صداهایی رو میشنوم که میگن

Everyone’s out to take your joy away
همه اومدن تا لذتت رو اذت بگیرن
Constantly scheming to keep us at bay
همیشه دارن فریبمون میدن تا ما رو تو بندر نگه دارن
Everyone’s plotting and they are just taking
همه دارن توطئه میچینن و اونا فقط دارن میگیرن
You must make it stop
تو باید متوقفش کنی
Make them pay
مجبورشون کنی بهاش رو بدن

Sometimes I just take things
من فقط بعضی مواقع چیزها رو میبرم
Way Too Far
به یک جای دور
Irrational feeling
احساسات بی معنی
I just try too hard ’cause
من فقط دارم به سختی تلاش میکنم
What goes up, must come down
چیزی که میره بالا، باید پایین بیاد
The problem is I have no bounds ’cause
مشکل اینه که من محدودیت ندارم چون
Sometimes I just take things Way Too Far
من فقط بعضی مواقع چیزها رو به یه جای دور میبرم

Wooohoooo! Wooooohooooo! Wooohoooo! Wooooohooooo!

Sometimes I just take things
من فقط بعضی مواقع چیزها رو میبرم
Way Too Far
به یک جای دور
Irrational feeling
احساسات بی معنی
I just try too hard ’cause
من فقط دارم به سختی تلاش میکنم
What goes up, must come down
چیزی که میره بالا، باید پایین بیاد
The problem is I have no bounds ’cause
مشکل اینه که من محدودیت ندارم چون
Sometimes I just take things Way Too Far
من فقط بعضی مواقع چیزها رو به یه جای دور میبرم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...