دنیای ترجمه شعر

برچسب: xerxes

Xerxes >-> Arsames

نویسنده در مهر.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Xerxes

Xerxes comes again to kill persian’s pain
خشایارشاه برای از بین بردن درد و رنج مردم پارس دوباره برخواهد گشت
Tyrants call their wages wizard and geomancer
ظالمان جادوگران و فالگیرانشان را فرا میخوانند
demons come to tyrants
شیاطین به سمت ظالمان میروند
conspire against the king
توطئه چینی بر علیه پادشاه
desperately seek a way
به شدت دنبال راهی میگردند
to destroy our power rings
تا حلقه قدرتمان را از بین ببرند

be ready to die
آماده مرگ شوید
enemies of human rights
دشمنان حقوق انسان ها
be ready to die
آماده مرگ شوید

the thunders of rage will encased you in grave
غرش خشم تو را در قبر خواهد گذاشت
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

dont let them breathe tear them apart
به آن ها اجازه نفس کشیدن نده، تکه تکه شان کن
they will never rise
آن ها هیچوق دوباره برنمیخیزند
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

Ahura mazda Hear my pray
اهورا مزدا صدای دعایم را بشنو
on your judgment day
در روز قضاوت

xerxes army finally decapitate brutality
سپاهیان خشایارشاه درنهایت وحشی گری را از بین میبرند
wisdom will be born here nowhere you find insanity
دانایی در اینجا ظهور خواهد کرد و جنون را در جایی پیدا نخواهی کرد
my nation will defend their land to last drop of their blood
مردم من از سرزمینشان تا آخرین قطره خونشان دفاع خواهند کرد
tyranny will be disappeared when my people move like flood
ظلم ناپدید خواهد شد وقتی مردم من مانند سیل به حرکتشان ادامه دهند

۱ Comment :, , , , , , بیشتر...